RATY w GAMUZ wyjątkowo korzystne z banku SANTANDER .
EXTRA RABATY latem tylko w naszym sklepie stacjonarnym.

Producenci

Kategorie

Nasz sklep stacjonarny

Nasz sklep stacjonarny

Tutaj znajdziesz informacje jak do nas dojechać i jakie mamy godziny pracy. Kliknij w zdjęcie sklepy a potem w sklep

Informacja

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Sklepu internetowego www.gamuz.com.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności  sklepu http://www.gamuz.com.pl  jest skierowana do użytkowników Sklepu i określa prawa i obowiązki użytkownika.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest  GAMUZ J.P.GACKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach. 40-133 , przy ul. Alfonsa Górnika 9A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy w KRS pod numerem 0000124234, NIP: 6340138491, REGON: 276607194 będącym jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

  3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4. Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie umów poprzez Sklep, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.


II. Polityka prywatności

1. Cel zbierania danych.
Sklep zbiera od Klientów dane osobowe określone w pkt. II. 2 w celu:

 • dokonania rejestracji Klienta w Sklepie;
 • dokonania zakupu/ów w Sklepie;
 • wystawienia faktury za dokonane zakupy;
 • realizacji umowy i doręczenia Klientowi zamówionego towaru;
 • marketingowym Sklepu, o ile Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

2. Zakres zbieranych danych osobowych.
Sklep zbiera od Klientów poniżej wskazane dane:

 • nazwisko i imię;
 • adres zameldowania lub zamieszkania lub adres siedziby;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz jednocześnie konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów, z wyjątkiem celu marketingowego.

4. Klient w celu dokonania zakupu w Sklepie nie jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych do celów marketingowych.

5. Podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Klient może skorzystać z odpowiedniej opcji w ramach konta Klienta lub z adresu gamuz@gamuz.com.pl. Klient może także zwrócić się w celu poprawienia swoich danych pisemnie na adres administratora strony www.gamuz.com.pl, tj.:
GAMUZ J.P.GACKA SPÓŁKA JAWNA w Katowicach, 40-133, ul. Alfonsa Górnika 9A 

7. W celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów:

 • Poczta Polska (Poczta Polska S.A.);
 • FEDEX;
 • Instytucje finansowe pośredniczące w dokonywaniu płatności lub obsługujące kredyty ratalne.

8. Klient powinien zachować w poufności swój login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym Klient powinien wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

9. Sklep stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych Klienta. 

10. Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła.

11. W przypadku gdy Klient zapomni hasła lub wystąpią jakiekolwiek problemy z logowaniem, powinien skontaktować się ze sklepem w drodze e-mailowej.

12. Każdy Klient ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych dotyczących Klienta jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych osobowych.

13. Każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Klienta innemu administratorowi danych.

14. W ramach działalności Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.