RATY w GAMUZ wyjątkowo korzystne z banku SANTANDER .
EXTRA RABATY latem tylko w naszym sklepie stacjonarnym.

Producenci

Kategorie

Nasz sklep stacjonarny

Nasz sklep stacjonarny

Tutaj znajdziesz informacje jak do nas dojechać i jakie mamy godziny pracy. Kliknij w zdjęcie sklepy a potem w sklep

Informacja

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane sprzedawcy:   gamuz.com.pl

GAMUZ J.P.GACKA Sp.J

ul. Alfonsa Górnika 9A

40-133 Katowice

tel/fax: 322033530

mail: gamuz@gamuz.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy:………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………….………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:……………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.